Podkarpackie

Dane podstawowe


Biblioteka realizuje swoje zadania przez:

  •  podstawową działalność biblioteczną, tj. gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z profilem zbiorów; opracowywanie katalogowe i klasyfikację rzeczową zbiorów; ochronę zbiorów, której zasady określają regulaminy udostępniania i regulamin pracy oraz przepisy dotyczące stałej kontroli zbiorów; indywidualne udostępnianie zbiorów na zewnątrz i prezencyjne oraz międzybiblioteczne;

    Poprawiony (środa, 22 września 2010 10:15)

    Więcej…

     

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


Regulamin Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu§ 1
Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

Poprawiony (środa, 22 września 2010 10:14)

Więcej…

 

Redakcja

Jednostka Organizacyjna jest instytucją ...podległą ... która spełnia pożyteczne i społeczne zadania, zwłaszcza w zakresie ... . Jest jedną z nielicznych w kraju placówek naukowych zajmujących się ... itp.itd....

Poprawiony (środa, 22 września 2010 10:13)

Więcej…

 

S T A T U T

 
STATUT
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
W PRZEMYŚLU
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu zwana dalej „Biblioteką” jest publiczną placówką oświatową.

Poprawiony (środa, 22 września 2010 10:05)

Więcej…

 
Powiaty